top of page

Om Stella

Hospitalsklovnen Stella er selvstændig hospitalsklovn. Det betyder at hun ikke er tilknyttet/underlagt nogen organisation, eller forening. Men at hun selv, i samarbejde med de hospitaler hun arbejder på, skaffer sponsorer og søger fonde, for at sikre sit arbejde, blandt de hospitalsindlagte børn. Det betyder også at de sponsorpenge, der kommer ind, udelukkende bliver brugt til Stellas arbejde, og ikke til administrationsomkostninger og lignende. 

 

HVOR:

Siden 2003 har Hospitalsklovnen Stella arbejdet på børneafdelingerne på Nordsjællands Hospital, og siden 2004, også på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet.

Fra 1. september 2017-1. maj 2018, har Stella også været tilknyttet Akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital, hvor hun kom hver mandag eftermiddag. Alle parter var glade for samarbejdet, men da der ikke altid er børn i Akutmodtagelsen, var der ikke mulighed for, at udnytte Stella som ressource tilstrækkeligt. Lige nu, er det ved at blive undersøgt, om Stella kan indgå i en anden kontekst, på en ny måde. Mere om det senere, når, og hvis det bliver en realitet.

HVORFOR:

At være indlagt på hospitalet, kan være en voldsom oplevelse for et barn. Barnet har brug for behandling, og skal igennem forskellige undersøgelser, procedurer og samtaler. Måske skal barnet også have medicin og/eller opereres. Meget af tiden går med dette, og der tales meget om barnets sygdom og hvad der skal ske, i forbindelse med behandlingen. Derfor kan det være et frirum, med et besøg af Stella, der kommer som et tilbud om et lille "pusterum", hvor det handler om noget helt andet end sygdom. Nogen børn glemmer for en stund, deres sygdom, og tager mødet med Stella med hjem, som et kært minde. Dét at skabe gode minder, er også en af Stellas opgaver. For så huskes mødet med Stella, mere end dét der gjorde ondt, eller var ubehageligt.

Sommetider, er Stella sammen med børnene, når de skal igennem nogle af de procedurer, de synes er skræmmende, eller svære, som f.eks. blodprøvetagning. Her kan Stella "spejle og legalisere" børnenes følelser, og er samtidig med til, at "bygge bro" mellem personalet og barnet. 

Stella gør også sit til, at give børnene nogle "små sejre" og styrke deres selvværd.

Barnet kan f.eks. lære Stella nogle ting, eller trylle, (når Stella ikke kan.)

Sommetider har et barn  "bare" brug for at snakke løs, om hvad som helst. (Sommetider vil et barn f.eks. gerne vise sit operationsar, fortælle om sin sygdom, om sin kat, sit legetøj, eller noget helt andet.)

Stella er kort sagt barnets ven, og til tider fortrolige, vel at mærke, hvis barnet har lyst.

HVORDAN:

Stella har sin helt egen måde at arbejde på, og hun lægger stor vægt på den forskel der er, på at være cirkusklovn eller gøgler, og det at være hospitalsklovn. Der er ikke spor i vejen med at være hverken cirkusklovn eller gøgler. De hører bare ikke til på et hospital, da det er meget forskellige virkemidler disse artister bruger, i forhold til en hospitalsklovn. Som en klog pædagog, der gennem mange år har arbejdet med syge børn, udtrykker det: "Et glimt i øjet, er langt bedre end en stor latter".

Stellas vigtigste grundværdier er:

EMPATI, NÆRVÆR, GOD SITUATIONSFORNEMMELSE, RESPEKT, YDMYGHED og MEDFØLELSE. (Ikke at forveksle med medlidenhed!)

Stella er i øvrigt lige så bevidst om sine begrænsninger, som sine muligheder. 

Stella kommer ikke for at "blive set", eller for at "vise hvad hun kan", og hun tilpasser sig altid sin opførsel, efter det enkelte barns situation. Herunder alder, sygdom, "energiniveau", psykiske tilstand, de ydre omstændigheder, (er det f.eks. et barn der er nyindlagt, har smerter, er bange, er på vej til operation, eller måske på vej hjem.) Og selvfølgelig i høj grad barnets ønsker og behov.

Stella har en del års erfaring, med at arbejde med en makker. Men gennem de sidste mange år, har hun udelukkende arbejdet alene. Det er der mange grunde til. For det første kan der være mange mennesker omkring et barn, der er indlagt. Til tider kan der i et rum både være to forældre, en læge, en sygeplejerske, og måske oven i købet to bioanalytikere. Hvis der derudover så også skal være to (eller flere) hospitalsklovne, kan det være meget voldsomt for barnet.

I det hele taget, kan det hurtigt blive for meget, med to klovne. Allerede, når klovnene banker på døren ind til stuen, skal barnet forholde sig til "to hoveder", i stedet for et. 

Er der to klovne til stede, skal de også hele tiden, være opmærksomme på hinanden, hvilket tager fokus fra barnet. 

Der er ingen tvivl om, at en enkelt klovn, meget hurtigere kan skabe en god relation til barnet, og at "nærvær", og den gode relation, på den måde får langt større mulighed for at gro.

Slutteligt er der jo også lige det faktum, at det koster dobbelt så meget at lønne to klovne.

Der er knap 2 år mellem disse billeder. Tiden flyver. 

bottom of page